English

 

Kıbrıs'ın ilk sakinlerinin adaya Anadolu, Suriye veya Filistin'den MÖ 7000-6500 yıllarında göç ettikleri sanılmaktadır. Doğal afetler ya da düşman saldırılarından kaçan bu insanların, adaya sallarla çıktıkları tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz'in en önemli adası olan bu ada, Kıbrıs Adını, Tunç Çağı'ndan başlayarak işletilen zengin bakır yataklarından almıştır. Konumu ve zeytin, tahıl, üzüm gibi doğal zenginlikleri Kıbrıs'ı önemli bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Bu özellikleri ile Kıbrıs, pek çok eski uygarlığın eline geçirmek için uğraş verdiği ve adayı eline geçiren bu uygarlıkların her birinin geride önemli kültür mirasları bıraktığı bir cazibe merkezi olmuştur. Mısırlılar, Asurlular, Fenikliler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler ve Osmanlılar adada hüküm sürmüş bu eski uygarlıkların en önemlileridir. Kıbrıs, gerek doğal güzellikleri, gerekse tarihi zenginlikleri ile günümüzün de cazibe merkezlerinden biridir. 

 
 
.
Rocks Hotel & Casino Twitter Rocks Hotel & Casino Facebook Rocks Hotel & Casino Instagram