KVKK

KVKK

1.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMAÇ VE KAPSAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki düzenlemelere ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması, Şirket tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, işletmeler, şubeler, acenteler, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan ve hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin ve gizliliğinin korunması ve ilgili şirket içi sorumlulukların belirlenerek işleyiş, şirket içi kontrol ve önlemler hakkında kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasıdır.

Detaylar için lütfen dosyayı indiriniz.