St. Hilarion Kalesi

Kalenin adını, Arap istilası sırasında Kudüs'ten kaçarak yerleşen ve ölene dek dağın tepesindeki bir mağarada yaşayan bir azizden aldığı sanılmaktadır. 10.yy'da bölgede bir manastır ve kilise inşaa edilmiştir. Daha sonra Lüzinyanlar döneminde bu manastır kaleye dönüştürülmüştür..