Girne Kalesi

Şehrin kuzeydoğusunda ve limanın doğu ucunda konumlanmış olan Girne Kalesi, 7.yy'da Bizanslılar tarafından Arap istilasına karşı şehri korumak amacı ile inşaa edilmişti. Kale, Lüzinyanlar ve Venedikliler döneminde yapılan ek inşaatlarla genişletilerek güçlendirildi. Aradan geçen onca yıla rağmen hala çok iyi durumda bulunan kale, Girne'nin en etkileyici yapıtlarından biridir.