Apostle Andreas Manastırı

Kıbrıs haritasının uzun ucunun sonunda, adanın kuzey doğusundaki son noktasında yer alan manastır, dünya Ortodoks cemaatinin önemli ibadet yerlerinden biridir. Manastırın bugün hem Müslümanlar, hem de Hıristiyanlar açısından kutsal sayılmaktadır.